Чин торжества Православ'я

Молебень відправляється після відпусту Святої Літургії на середині храму перед образами Спасителя й Божої Матері.

Священик: Благословен Бог наш завжди, нинi, i повсякчас, i на вiки вiчнi.

Люди: Амiнь. Царю Небесний, Утiшителю, Душе iстини, що всюди єси i все наповняєш, Скарбе добра i життя Подателю, прийди i вселися в нас, i очисти нас вiд усякої скверни, i спаси, Милосердний, душi нашi.

Читець: Святий Боже, Святий Крiпкий, Святий Безсмертний, помилуй нас (тричi).

Слава Отцю, i Сину, i Святому Духові, нинi, i повсякчас, i на вiки вiчнi. Амiнь.

Пресвятая Тройце, помилуй нас; Господи, очисти грiхи нашi; Владико, прости беззаконня нашi; Святий, зглянься i зцiли немочi нашi iмени Твого ради.

Господи, помилуй (тричi).

Слава Отцю, i Сину, i Святому Духові нинi, i повсякчас, i на вiки вiчнi. Амiнь.

Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться iм’я Твоє; нехай прийде Царство Твоє; нехай буде воля Твоя, як на небi, так i на землi. Хлiб наш насущний дай нам сьогоднi; i прости нам провини нашi, як i ми прощаємо винуватцям нашим; i не введи нас у спокусу, але визволи нас вiд лукавого.

Священик: Бо Твоє є Царство, i сила, i слава, Отця, і Сина, і Святого Духа нинi, i повсякчас, i на вiки вiчнi.

Люди: Амiнь.

Читець: Господи помилуй (12).

Слава Отцю, i Сину, i Святому Духові нинi, i повсякчас, i на вiки вiчнi. Амiнь.

Прийдiть, поклонiмось Царевi нашому Богу.     

Прийдiть, поклонiмось i припадiмо до Христа, Царя нашого Бога.

Прийдiть, поклонiмось i припадiмо до Самого Христа, Царя i Бога нашого.

            Псалом 74

Славимо Тебе, Боже, вславляємо Тебе, бо близьке нам ім’я Твоє.

Про нього сповіщають чудеса Твої.

– Коли виберу час, – каже Господь, – я по правді розсуджу.

Хоч захиталася земля і всі, що живуть на ній, Я утверджу стовпи її.

Я кажу нечестивцям: «Не беззаконствуйте!» І до злих: «Не надійтеся на силу свою!

Не підносьте високо рогу вашого і не говоріть проти Бога зневажливо».

Бо не від сходу й не від заходу і не з гір пустині Той, що підносить,

А Бог є суддя: цього принижує, а того підносить.

Бо чаша в руці Господній, в ній кипить вино, повне приправ і Він напуває з неї.

А гущу його вижмуть і вип’ють всі беззаконники землі.

Я ж буду радуватися повік, буду співати Богові нашому.

Всі роги нечестивців зломлю і піднесеться сила праведного.

 Слава… І нині…

Алилуя, алилуя, алилуя. Слава Тобі, Боже (2).

Люди: Алилуя, алилуя, алилуя. Слава Тобі, Боже.

Велика або мирна єктенія

Диякон: В спокої Господеві помолімось.

Люди: Господи, помилуй.

Диякон: За мир з неба і спасіння душ наших Господеві помолімось.

Люди: Господи, помилуй.

Диякон:  За спокій всього світу, за добрий стан святих Божих Церков і за з’єднання всіх Господеві помолімось.

Люди: Господи, помилуй.

Диякон:  За святий храм цей і тих, що з вірою, побожністю та страхом Божим входять до нього, Господеві помолімось.

Люди: Господи, помилуй.

Диякон:  За святішого отця нашого ……….[ім’я], Патріярха Київського і всієї України, і [високо]преосвященнішого владику нашого ………..[ім’я], [митрополита, архиєпископа] єпископа …………………………………………. [титул], чесне пресвітерство, у Христі дияконство, за ввесь причет і людей Господеві помолімось.

Люди: Господи, помилуй.

Диякон: За боголюбиву і Богом бережену Україну нашу, за уряд  та військо її Господеві помолімось.

Люди: Господи, помилуй.

Диякон:  За місто [село, святий монастир] наше і за всяке місто, село і країну і за тих, що по вірі живуть у них, Господеві помолімось.

Люди: Господи, помилуй.

Диякон: За добре поліття, за врожай плодів земних і за часи спокійні Господеві помолімось.

Люди: Господи, помилуй.

Диякон: За подорожніх на воді, на землі і в повітрі; за недужих, знеможених та поневолених і за спасіння їх Господеві помолімось.

Люди: Господи, помилуй.

Диякон: Щоб Він милостивим оком споглянув на святу Свою Церкву і зберіг її неушкоджену й нездоланну від єресей і забобонів і спокоєм Своїм огородив, Господеві помолімось.

Люди: Господи, помилуй.

Диякон: Щоб Він стишив роздирання її й силою Святого Духа навернув усіх відступників до пізнання істини й знов приєднав до обраної Своєї отари, Господеві помолімось.

Диякон: Щоб просвітив думки невірством затьмарених світлом Свого Богорозуміння, вірних же Своїх зміцнив і непорушними в правій вірі зберіг, Господеві помолімось.

Диякон:  Щоб визволитися нам від усякої журби, гніву, небезпеки та недолі, Господеві помолімось.

Люди: Господи, помилуй.

Диякон: Заступи, спаси, помилуй і охорони нас, Боже, Твоєю благодаттю.

Люди: Господи, помилуй.

Диякон: Пресвяту, Пречисту, Преблагословенну, Славну Владичицю нашу Богородицю і Вседіву Марію, зо всіма святими пом’янувши, самі себе, і один одного, і все життя наше Христу Богові віддамо.

Люди: Тобі, Господи.

Священик: Бо Тобі належить усяка слава, честь і поклоніння, Отцю, і Сину, і Святому Духові, нині і повсякчас і на віки вічні.

Люди: Амінь.

Бог Господь…

Диякон:: Бог Господь i з’явився нам; благословен, хто йде в iм’я Господнє.

Люди: Бог Господь i з’явився нам; благословен, хто йде в iм’я Господнє.

Диякон: Прославляйте Господа, бо Вiн Милосердний, бо повiки ласка Його.

Люди: Бог Господь i з’явився нам; благословен, хто йде в iм’я Господнє.

Диякон: Обступили й оточили мене, я ж iменем Господнiм пе ремiг їх.

Люди: Бог Господь i з’явився нам; благословен, хто йде в iм’я Господнє.

Диякон: Не умру, а житиму i повiдатиму про дiла Господнi.

Люди: Бог Господь i з’явився нам; благословен, хто йде в iм’я Господнє.

Диякон: Камiнь, що занедбали будiвничi, став в основу вугла. Вiд Господа це сталося, i дивне воно в очах наших.

Люди: Бог Господь i з’явився нам; благословен, хто йде в iм’я Господнє.

Тропар на голос 4:

Дякуємо Тобі, недостойні раби Твої, Господи, за великі добродійства Твої, що їх ми зазнали; прославляючи тебе, хвалимо, благословимо, дякуємо, оспівуємо й величаємо Твоє милосердя і, як раби, з любов’ю взиваємо до Тебе: Добротворче, Спасе наш, слава Тобі.

Слава…

Кондак на голос 3

Твоїх добродійств та дарів не по заслузі, як раби негідні, сподобившися, до Тебе, Владико, ревно припадаємо, й подяку посильно приносимо, і Тебе, як Доброчинця і Творця, прославляючи, взиваємо: слава Тобі, Боже Премилосердний.

І нині…

Богородичний на голос 4:

Як благоліпність горішньої тверді, так і долішню показав Ти красу святої оселі слави Твоєї, Господи, утверди її на віки вічні і прийми наші моління, що в ній невпинно приносимо Тобі до Богородиці, всіх життя і воскресіння.

Читання Євангелія

Диякон: Будьмо уважні.

Священик: Мир всім.

Читець: І духові твоєму.

Диякон: Премудрість.

Читець: Прокимен на голос 4. Насаджені в домі Господнім, в оселях Бога нашого процвітуть.

Люди: Насаджені в домі Господнім, в оселях Бога нашого процвітуть.

Читець: Насаджені в домі Господнім.

Люди: В оселях Бога нашого процвітуть.

Диякон: Премудрість.

Читець: До Римлян послання святого апостола Павла читання.

Диякон: Будьмо уважні.

Читець: Рим. зач.121.

Священик: Мир тобі.

Люди: Алилуя, алилуя, алилуя (тричі).

Диякон: Премудрість. Станьмо побожно. Вислухаймо святе Євангеліє.

Священик: Мир всім.

Читець: І духові твоєму.

Диякон: Від Матея святого Євангелія читання.

Священик: Будьмо уважні.

Диякон: Мт. зач.75.

Люди: Слава Тобі, Боже наш, слава Тобі.

Потрійна єктенія

Диякон: Помилуй нас, Боже, з великої милости Твоєї, молимось Тобi, вислухай i помилуй.

Люди: Господи, помилуй (тричi).

Диякон: Ще молимось за святішого отця нашого … [ім’я], Патріярха Київського і всієї України, і [високо]преосвященнішого владику нашого … [ім’я], [митрополита, архиєпископа] єпископа … [титул], за братiв наших священникiв, священномонахiв i за все у Христi братство наше.

Люди: Господи, помилуй (тричi).

Диякон: Ще молимось за Боголюбиву i Богом бережену Україну нашу,  за уряд,  вiйсько i всю люднiсть її, за державнiсть, перемогу, спокiй, здоров’я та спасiння їх, щоб Господь Бог допомагав їм у всьому та охороняв вiд усякого ворога i супротивника.

Люди: Господи, помилуй (тричi).

Диякон: Милосердний Господи, що не хочеш смерти грішників, але очікуєш навернення й покаяння, наверни всіх відступників до святої Твоєї Церкви, молимо Тебе, вислухай і помилуй.

Люди: Господи, помилуй (тричi).

Диякон: Всесильний Творче, що влаштував світ цей на славу Твою, вчини, щоб і ті, що опираються Твоєму слову, навернулися й разом з усіма вірними правдивою вірою й побожністю Тебе, Бога нашого, прославили, молимось Тобі, вислухай і помилуй.

Люди: Господи, помилуй (тричi).

Диякон: Спасителю наш, що дав заповідь Твою нам, щоб ми любили Тебе, Бога нашого, й ближнього свого, вчини, щоб ненависть, ворожнеча, образа, хабаництво, клятвопорушення й інші беззаконства припинилися, справжня ж любов щоб царювала в серцях наших, молимось Тобі, вислухай і милостиво помилуй.

Люди: Господи, помилуй (тричi).

Диякон: Ще молимось за святiших патрiярхiв православних,  за благочестивих i повiкнезабутнiх князiв i гетьманiв наших, за вiкопомних фундаторiв святого храму (в монастирі – святого монастиря) цього i всiх православних отцiв i братiв наших, що тут i повсюди давнiше спочили.

Люди: Господи, помилуй (тричi).

Диякон: Ще молимось про милiсть, життя, мир, здоров’я, спасiння, Боже завiтання, прощення i вiдпущення грiхiв рабiв Божих … (поминає iмена за здоров’я) i всiх парафiян святого Храму цього, щоб зберегтися їм вiд усякої журби, гнiву, бiди, недуг душевних i тiлесних, щоб спокiйно вони жили, щоб у здоров’ї i добробутi всi днi життя їх проходили, Всемилостивий Господи, вислухай нас i помилуй.

Люди: Господи, помилуй (тричi).

Диякон: Ще молимось за тих, що дари приносять i добро дiють у святому i всечесному храмi цьому, за тих, що працюють, спiвають i за всiх присутнiх людей, що сподiваються вiд Тебе великої i багатої милости.

Люди: Господи, помилуй (тричi).

Священик: Вислухай нас, Боже, Спасителю наш, надіє всіх кінців землі і тих, що в морі далеко, і, милостивий, будь милостивим, Владико, до гріхів наших і помилуй нас.

Бо Ти Милостивий і Чоловіколюбець Бог єси, і Тобі славу віддаємо, Отцю, і Сину, і Святому Духові, нині, і повсякчас, і на віки вічні.

Люди: Амінь.

Молитва

Диякон: Господеві помолімось.

Люди: Господи, помилуй.

Священик: Всевишній Боже, Владико й Творче всього творіння, що наповнюєш усе величчю Твоєю й утримуєш силою Твоєю! Тобі, Господеві нашому, що всіх обдаровуєш, ми, недостойні, подяку приносимо, бо не відвертаєшся від нас задля наших беззаконств, але швидше випереджаєш нас щедротами Твоїми. Ти на визволення наше послав Єдинородного Твого Сина й благовістив безмірне Твоє до роду людського змилування, бо прагнеш бажанням і очікуєш, щоб ми навернулися до Тебе й були спасенні. Ти, зглянувшись на неміч нашої природи, зміцнюєш нас всесильною Святого Твого Духа благодаттю, потішаєш спасительною вірою й досконалою надією на вічні блага й, провадячи обраних Твоїх до горнього Сіону, пильнуєш, ніби зіницю ока. Сповідаємо, Господи, велике Твоє безприкладне чоловіколюбство й милосердя. Але, бачучи наміри багатьох, ревно Тебе, Всемилостивий Господи, молимо:

Споглянь на Церкву Твою й подивись, як Твоя спасительна благовість, хоч і радісно її прийняли, але терня марноти й пристрастей робить її в декому малоплідною, в декому ж і безплідною, і по примноженні беззаконств, хто єресями, хто розколом супротивляться Твоїй євангельській істині, відступають від оселі Твоєї, відкидають Твою благодать і віддаються під суд Твого Пресвятого Слова.

Премилосердний і Всесильний Господи, що не до кінця гніваєшся! Будь милосердним, молить Тебе Твоя Церква, ставлячи перед собою Тебе, Начальника й Виконавця спасіння нашого – Ісуса Христа, будь милосердний до нас, зміцни нас у правій вірі силою Твоєю, заблуканим же просвіти духовні очі світлом Твоїм Божественним, щоб зрозуміли Твою істину; зм’якши їхню жорстокість і відкрий слух, щоб упізнали голос Твій і навернулися до Тебе, Спасителя нашого. Виправ, Господи, розбещеність і життя, незгідне з християнським благочестям, в інших; зроби, щоб усі ми свято й непорочно жили; і так нехай спасительна віра дасть коріння й рясноплідною буде в наших серцях. Не відверни лиця Твого від нас, Господи, подай нам радість спасіння Твого; подай, Господи, і пастирям Церкви Твоєї святу ревність, і піклування їх про спасіння й навернення заблудлих сповни євангельським духом; щоб, Тобою всі керовані, ми досягли місця, де справдження віри, здійснення надії й істинна любов, і там з ликами найчистіших небесних Сил прославили Тебе, Господа нашого, Отця, і Сина, і Святого Духа на віки вічні.

Люди: Амінь.

Відпуст

Священик: Слава Тобі, Богові,  Подателеві добра нашого, на віки вічні.

Люди: Амінь. Гоподи, помилуй (тричі). Благослови.

Священик: Христос, що воскрес із мертвих, істинний Бог наш, молитвами Пречистої Своєї Матері, святих славних і всехвальних апостолів, святих славних і добропобідних мучеників, святого отця нашого Тарасія, патріярха Царгородського, і всіх святих помилує і спасе нас, бо Він Милосердний і Чоловіколюбець.

Люди: Амінь.

Пісня св.Амвросія Медіоланського:

Тебе, Бога, хвалимо,

Тебе, Господа, визнаємо,

Тебе, Предвічного Отця, вся земля величає.

Тебе всі ангели, Тебе всі небеса й усі сили,

Тебе херувими й серафими безперестанно голосами взивають:

Свят, Свят, Свят Господь Саваоф,

повні небо й земля величі Твоєї;

Тебе преславний апостолів хор,

Тебе пророчий хвалить спів,

Тебе хвалить пресвітлеє мучеників воїнство,

Тебе по всій вселенній сповідає свята Церква,

Отця неосяжної величі,

поклонінням шанованого Твого істинного і Єдинородного Сина і Святого Утішителя Духа.

Ти, Царю слави, Христе, Ти Отця Передвічний Син єси,

Ти для визволення людини дівочою утробою не погордив.

Ти переміг смерти жало, відкрив єси для віруючих Царство Небесне,

Ти праворуч Бога сидиш, у славі Отчій судити прийдеш.

Тебе просимо,

поможи рабам Твоїм, що їх дорогоцінною кров’ю викупив єси,

сподоби зі святими Твоїми у вічній славі Твоїй працювати,

спаси людей Твоїх, Господи, і благослови спадкоємство Твоє,

направ їх і вознеси їх на віки,

у всі дні благословлятимемо й вихвалятимемо ім’я Твоє навіки й повіки вічні.

Сподоби, Господи, в день цей без гріха зберегтися нам,

помилуй нас, Господи, помилуй нас,

нехай буде милість Твоя, Господи, на нас, бо ми надіємось на Тебе,

Господи, на Тебе надіємось,

щоб не осоромились ми на віки. Амінь.

У цей час відбувається цілування ікон на аналоях.

(Переглянуто 474 разів, 1 переглядів сьогодні)