146

Інститут літератури імені Т.Г.Шевченка НАН України,

Колеґія Патріярха Мстислава і Харківський літературний музей

проводять у Харкові 16-17 жовтня 2015 р.

міжнародну наукову конференцію

«Святі Борис і Гліб у національній культурі та суспільній думці: Досвід 1000-річної присутности в українській історії»

1000-річний ювілей упокоєння блаженних князів-страстотерпців Бориса і Гліба є нагодою для глибокого аналізу багатогранної присутності обох святих в українській історії. Богослов відкриває цю присутність у поступовому розкритті провіденційного сенсу жертовної смерті задля запобігання чварам. Історик знаходить щедрий матеріал для вивчення обставин загибелі князів, формування й розвитку їхнього культу. Літературознавець одержує десятки агіографічних, гімнографічних, літописних, проповідницьких текстів, персонажами яких є обидва сини великого князя Володимира, загиблі 1015 р. Для мистецтвознавця ікони святих, зведені на їхню честь храми, церковні співи на вшанування святих уприявнюють багату традицію художньої інтерпретації мученицького подвигу Бориса і Гліба.

Міждисциплінанарний характер наукової конференції відкриває перспективу спільної дискусії над духовними, історико-культурними, суспільними, мистецькими вимірами тисячолітнього досвіду шанування святих Бориса і Гліба, місцем його в національній пам’яті, в формуванні новочасної української ментальності.

Запрошуємо до участі в конференції літературознавців, істориків, богословів, філософів, мистецтвознавців, культурологів.

Заяву на участь у конференції просимо надіслати до 15 травня 2015 р. на подану нижче адресу. Просимо вказати тему доповіді, ім’я та прізвище доповідача, вчене звання і вчений ступінь, місце роботи й посаду, адресу, на яку можна надіслати запрошення (поштову й електронну), контактний телефон. Оргкомітет залишає за собою право відхиляти заяви, що не відповідають загальній тематиці конференції.

Участь у конференції безкоштовна (організаційний внесок не стягається). Оргкомітет сприятиме поселенню учасників у готелях і гостелах Харкова (житло й транспортні витрати коштом учасників). Передбачається публікація наукового збірника за матеріалами конференції.

Робочі мови конференції: українська, англійська.

Поштова адреса: Колеґія Патріярха Мстислава Полтавський шлях 44 Харків 61052 Ukraine.

Електронна адреса: [email protected]

Оргкомітет.

 

ЗАЯВКА

учасника Міжнародної наукової конференції

Прізвище, ім’я (сан, по батькові)

 

 
Науковий ступінь, учене звання, посада

 

 
Установа (повна назва)

 

 

 
Тема доповіді

 

 

 
Поштова адреса

 

 

 
Контактний телефон

 

 
Електронна адреса (заповнити обов’язково)

 

 
Чи потрібен готель, на які дні

 

 

 
(Переглянуто 93 разів, 1 переглядів сьогодні)