Круглий стіл «Ідентичність і традиція» пройде в Харкові 14 грудня

Колеґія Патріярха Мстислава, Навчально-дослідницька програма «Київське християнство», Кафедра літургійних наук Українського Католицького Університету проводять у Харкові 14 грудня 2019 р. круглий стіл на тему: «Ідентичність і традиція в системі парадигм національного розвитку»

Далекосяжна й успішна стратегія національного розвитку України вимагає не лише подолання постколоніяльних синдромів і протистояння асиміляційним процесам епохи глобалізації, але й чіткого усвідомлення оптимальної перспективи цього розвитку. Багатовимірність поняття національної традиції унеможливлює однозначний підхід до неї. Адже і система вартостей, і церковний обряд, і народна звичаєвість, і стиль життя в усій його розмаїтості зазнавали неминучих змін. Значна частина традицій була нерозривно пов’язана з назавжди загубленим сільським укладом. Світ символів, значущий для Тараса Шевченка чи Остапа Вишні, втрачає свою семіотичну насиченість для людини ХХІ ст. Узалежнення національної тотожности від певного комплексу традицій минулого загрожує дистанціюванням від неї сучасного українця, послабленням або й утратою його етнічної самосвідомости.

Тим більш важливо з’ясувати понадчасові виміри поняття національної та етноконфесійної ідентичности в її стосунках із давніми народними звичаями, обрядами або ж із традиційними цінностями, які нині стають предметом політичних маніпуляцій. Запрошуємо до розмови на ці теми на круглому столі богословів, філософів, політологів, культурологів, літературознавців, істориків.

Заяву на участь у роботі круглого столу просимо надіслати до 15 листопада 2019 р. на подану нижче адресу. Просимо вказати ім’я та прізвище учасника, вчене звання і вчений ступінь, місце роботи й посаду, адресу, на яку можна надіслати запрошення (поштову й електронну), контактний телефон. Якщо пропонується виступ з проблем круглого столу (тривалість до 10 хв.) просимо назвати його тему.

Поштова адреса: Колеґія Патріярха Мстислава Полтавський шлях 44 Харків 61052 Ukraine.

Електронна адреса: mstyslav.college@i.ua

Оргкомітет.

(Переглянуто 153 разів, 1 переглядів сьогодні)