Інститут літератури імені Т.Г. Шевченка НАН України

Колеґія Патріярха Мстислава

Кафедра історії української літератури

Харківського національного університету імені В.Н. Каразіна

Міжнародна наукова конференція

«СМІХОВА КУЛЬТУРА СЕРЕДНЬОВІЧНОЇ І РАННЬОМОДЕРНОЇ УКРАЇНИ»

19-20 жовтня 2019 р.

Свято-Дмитрівський катехитично-пастирський центр

(Полтавський Шлях 44 Харків)

ПРОГРАМА КОНФЕРЕНЦІЇ

19 жовтня 2019 р. субота

10.30 Реєстрація

11.00 Відкриття конференції

Вітальне слово архиєпископа Харківського і Полтавського Ігоря Ісіченка, ректора Колеґії Патріярха Мстислава

Вітальне слово доктора філологічних наук Юрія Пелешенка, старшого наукового співробітника, провідного наукового співробітника Інституту літератури імені Т.Г. Шевченка НАН України

Вітальне слово докторки філологічних наук Олени Матушек, завідувачки кафедри історії української літератури Харківського національного університету імені В.Н. Каразіна

СЕКЦІЯ 1. ФЕНОМЕН КОМІЧНОГО В ЛІТЕРАТУРОЗНАВЧІЙ ІНТЕРПРЕТАЦІЇ

11.15 -12.30

Модераторка – Олена Матушек. Дискутант – Юрій Пелешенко.

Білоус Петро, доктор філологічних наук, професор кафедри українського літературознавства та компаративістики Житомирського державного університету імені Івана Франка

Проблема комічного в українській середньовічній літературі

Семків Ростислав, кандидат філологічних наук, доцент кафедри літературознавства Національного університету «Києво-Могилянська академія»

Класичні теорії комізму: від Аристотеля до Канта

Левченко Наталя, докторка філологічних наук, професорка кафедри української та світової літератури Харківського національного педагогічного університету ім. Г. Сковороди

Образ сміху в системі біблійної префігурації в давній українській літературі

Гавриленко Вікторія, аспірантка кафедри філософії Сумського державного університету, начальник відділу нематеріальної культурної спадщини КЗ СОР – «Центр культури» (Суми)

Ранньомодерний гумор як показник світогляду

СЕКЦІЯ 2. БУРЛЕСК І ПРОБЛЕМИ «НИЗОВОГО БАРОКО»

13.00-14.30

Модератор – Микола Сулима. Дискутант – Ігор Помазан.

Журавльова Світлана, кандидатка філологічних наук, доцентка, докторантка кафедри української та зарубіжної літератури і порівняльного літературознавства Бердянського державного педагогічного університету

Великодня тема в українській бароковій поезії: від величання до бурлеску

Пелешенко Олена, аспірантка кафедри літературознавства Національного університету «Києво-Могилянська академія»

Імагологічні аспекти описів раю та пекла в українському низовому бароко

Богданець Світлана, магістрантка Інститут філології КНУ ім. Тараса Шевченка

Між голодом і обжерством: харчові фабули в гумористичній літературі українського бароко

СЕКЦІЯ 3. ПОЕЗІЯ ПОВСЯКДЕННЯ

Модератор – архиєп. Ігор Ісіченко. Дискутантка – Світлана Журавльова.

15.30-17.00

Ґетка Іоанна, докторка філологічних наук, професорка кафедри міжкультурних досліджень Центрально-Східної Європи Варшавського університету

Гумор як дидактичний інструмент (на матеріалі видань вазиліянських друкарень XVIII ст.)

Новик Ольга, докторка філологічних наук, професорка кафедри української та зарубіжної літератури і порівняльного літературознавства Бердянського державного педагогічного університету

Повсякдення у віршах Климентія Зиновіїва

Ігор Помазан, кандидат філологічних наук, доцент, завідувач кафедри українознавства ХГУ «Народна українська академія»

Пародійні ракурси гербового вірша «Доказательства Хама Данилея Кукси потомственні»

Крамар Ростислав, кандидат філологічних наук, старший викладач кафедри міжкультурних досліджень Центрально-Східної Європи Варшавського університету

Відгомін низового бароко в українському політичному фольклорі 1920-1930-х років (за матеріалами з розсекречених архівів)

20 жовтня 2019 р. Неділя

СЕКЦІЯ 4. ІНТЕРМЕДІЇ

11.00-12.30

Модератор – Петро Білоус. Дискутантка – Ольга Новик.

Архиєпископ Ігор (Ісіченко), доктор філологічних наук, професор кафедри історії української літератури Харківського національного університету імені В. Н. Каразіна

«Гібридна війна» на сцені Києво-Могилянської академії (1736-1737 рр.)

Сулима Микола, доктор філологічних наук, професор, акад. НАН України, заст. директора з наукової роботи Інституту літератури ім. Т. Г. Шевченка НАН України

Життя України в інтермедіях XVII-XVIII ст. (реалістичні та комічні інтерпретації)

Павленко Ганна, кандидатка філологічних наук, доцентка кафедри літературознавства Національного університету «Києво-Могилянська академія»

Природа комічного в інтермедіях

Пелешенко Наталія, старша викладачка кафедри літературознавства Національний університет «Києво-Могилянська академія»

Інтермедії до драми Якуба Ґаватовича в романі О. Ільченка “Козацькому роду нема переводу, або ж Мамай і Чужа Молодиця”

СЕКЦІЯ 5. УСМІХНЕНЕ СЕРЕДНЬОВІЧЧЯ

13.00-15.30

Модератор – Ігор Помазан. Дискутантка – Іоанна Ґетка.

Пелешенко Юрій, доктор філологічних наук, старший науковий співробітник, провідний науковий співробітник Інституту літератури імені Т.Г. Шевченка НАН України

«Архаггелови и Богородичны вѣщанія и отвѣты»: джерела та особливости поетики

Шумило Світлана, кандидатка філологічних наук, доцентка Національного університету «Чернігівський колегіум» імені Т.Г. Шевченка

Посмішка книжника: про деякі особливості середньовічної графіки

Ларін Юрій, кандидат філологічних наук, старший викладач кафедри історії української літератури Харківського національного університету імені В. Н. Каразіна

Іронічні підтексти передмови Захарії Копистенського до лаврського видання Бесід Іоана Златоуста на 14 послань святого Апостола Павла

Калитенко Тетяна, докторантка кафедри літературознавства Національного університету «Києво-Могилянська академія»

Роль категорії простору в пізньосередньовічній та ранньомодерній українській літературі

СЕКЦІЯ 6. КОМІЗМ В АНТИНОМІЯХ БАРОКО

16.00-18.00

Модераторка – Світлана Шумило. Дискутант – архиєп. Ігор Ісіченко.

Матушек Олена, докторка філологічних наук, завідувачка кафедри історії української літератури Харківського національного університету імені В. Н. Каразіна

Засоби комічного у проповідях Лазаря Барановича

Нога Геннадій, кандидат філологічних наук, старший науковий співробітник

Інституту літератури імені Т.Г. Шевченка НАН України

Сміх в епістолярії Григорія Сковороди: текст і контекст

Федорак Назар, кандидат філологічних наук, доцент кафедри української літератури ім. акад. М. Возняка; доцент кафедри філології Львівського національного університету імені Івана Франка; Українського католицького університету

«Низова» модифікація житійного канону в «Автобіографії» Іллі Турчиновського

Борисенко Катерина, кандидатка філологічних наук, доцентка, старша наукова співробітниця Державної наукової установи «Енциклопедичне видавництво»

Засоби комічного в українських богословсько-полемічних трактатах, спрямованих проти російських «старовірів».

Руда Олена, аспірантка кафедри історії української літератури Харківського національного університету імені В.Н.Каразіна

Консептизм Лазаря Барановича

Петренко-Цеунова Ольга, аспірантка Докторської школи ім. Юхименків Національного університету «Києво-Могилянська академія»

Засоби комічного у трагедокомедії «Володимир» Феофана Прокоповича

(Переглянуто 138 разів, 1 переглядів сьогодні)