«Святі Борис і Гліб у національній культурі та суспільній думці: Досвід 1000-річної присутности в українській історії» 

16-17 жовтня 2015 року в Свято-Дмитрівському катехитично-пастирському центрі м. Харкова пройшла Міжнародна наукова конференція «Святі Борис і Гліб у національній культурі та суспільній думці: Досвід 1000-річної присутности в українській історії». Організатори конференції – Інститут літератури імені Т. Г. Шевченка НАН України, Колеґія Патріярха Мстислава, Харківський літературний музей.

Робота конференції розпочалася 16 жовтня о 10-й годині. Відкрив конференцію архиєпископ Ігор (Ісіченко). В перший день роботи конференції пролунали доповіді доктора філологічних наук, професора кафедри української та світової літератури Харківського національного педагогічного університету ім. Г. С. Сковороди Ушкалова Леоніда Володимировича «Образи Бориса і Гліба в театрі часів бароко»; Володимира Мокрого, професора, доктора наук, керівника кафедри українознавства Факультету міжнародних і політичних студій Ягеллонського університету у Кракові «Святі князі Борис і Гліб як зразок християнських володарів у середньовічній Україні»; Матушек Олени Юріївни, доктора філологічних наук, професора кафедри історії української літератури Харківського національного університету імені В. Н. Каразіна «Образи святих Бориса і Гліба в проповідях Антонія Радивиловського»; Пелешенка Юрія Володимировича, доктора філологічних наук, провідного наукового співробітника Інституту літератури імені Т. Г. Шевченка НАН України «Відгомони оповідей про Бориса і Гліба в літературі Пізнього Середньовіччя»; Cулими Миколи Матвійовича, доктора філологічних наук, професора, член-кореспондента НАН України, заступника директора з наукової роботи Інституту літератури ім. Т. Г. Шевченка НАН України «Образи святих Бориса і Гліба в українській поезії XVIIIXX століть»; архиєпископа Ігоря (Ісіченка), доктора філологічних наук, професора кафедри історії української літератури Харківського національного університету імені В. Н. Каразіна «Сюжет про Бориса і Гліба в історичній ретроспективі письменства епохи Руїни»; Борисенко Катерини Григорівни, кандидата філологічних наук, доцента, докторанта кафедри української літератури, компаративістики і соціальних комунікацій Київського університету імені Бориса Грінченка «Житійні сюжети в богословсько-полемічних трактатах другої половини XVIIXVIIIст.»; Шуміло Світлани Михайлівни, кандидата філологічних наук, доцента кафедри української мови і літератури Чернігівського педагогічного університету імені Т.Г. Шевченка «Принцип уподібнення у службі та житіях Бориса та Гліба». Також була зачитана доповідь Сулими Віри Іванівни, кандидата філологічних наук, старшого наукового співробітника Інституту літератури ім. Т. Г. Шевченка НАН України «Твори про святих Бориса і Гліба в історіях української літератури (1887‑2014)».

17 жовтня робота конференції розпочалася доповіддю Джиджори Євгена Володимировича, кандидата філологічних наук, доцента, докторанта кафедри журналістики ОНУ ім. І. І. Мечникова «Хрестильні імена Бориса і Гліба як форма літературної символізації». Також виступили: Левченко Наталія Микитівна, кандидат філологічних наук, доцент кафедри української та світової літератури ХНПУ ім. Г. Сковороди з допорвіддю «Борисо-глібський сюжет у матриці біблійної герменевтики давньої української літератури»; Пелешенко Наталія Іванівна, старший викладач кафедри літературознавства НаУКМА з дослідженням на тему: «Духовний вибір Бориса і Гліба в поезії Бориса Чичибабіна».

За матеріялами конференції буде видана збірка доповідей учасників.

Фоторепортаж про перебіг конференції можна переглянути за адресою: https://goo.gl/photos/xQTV79tXaRLw7R2t6.

(Переглянуто 174 разів, 1 переглядів сьогодні)