Міжнародна наукова конференція про метафізичний спектр українського письменства XI-XVIII ст.

3-4 травня 2017 р. у Львівському національному університеті імені Івана Франка пройшла міжнародна наукова конференція «Метафізичний спектр українського письменства XI-XVIII ст.». Її організували кафедра української літератури імені Михайла Возняка ЛНУ ім. І.Франка й кафедра філології Українського Католицького Університету. В конференції взяли участь відомі дослідники української давньої та ранньомодерної літератури зі Львова (Богдана Криса, Назар Федорак, Дарія Сироїд, Ярослава Мельник, Роман Голик, Марія Кашуба), Києва (Оксана Яковина), Харкова (архиєпископ Ігор Ісіченко, Олена Матушек), Едмонтона (Наталія Пилип’юк), Варшави (Валентина Соболь), Санкт-Петербурґа (Петро Бухаркін). Було заслухано доповіді молодих науковців Ольги Максимчук (Київ), Олександра Солецького (Івано-Франківськ), Вікторії Гоголіної та Юлії Сливки (Львів).

Харківський літературознавчий осередок репрезентували архиєпископ Ігор Ісіченко, який виголосив доповідь «Омани Сходу в паломницькій перспективі Мелетія Смотрицького: За матеріялами трактату Мелетія Смотрицького Apologia peregrinatiey do kraiów wschodnich», та завідувач кафедри історії української літератури Харківського національного університету імені В.Н. Каразіна і викладач Колеґії Патріярха Мстислава проф. Олена Матушек, котра виступила з доповіддю «Диво в літературі українського бароко».

В перебігу конференції відбулася презентація нового дослідження архиєпископа Ігоря Ісіченка «Війна барокових метафор: Камінь Петра Могили проти підзорної труби Касіяна Саковича» (Харків: Акта, 2017).

Передбачається видання матеріялів конференції в збірнику «Львівська медієвістика».

(Переглянуто 157 разів, 1 переглядів сьогодні)