Молебень перед початком навчання дітей

Священик: Благословен Бог наш завжди, нинi, i повсякчас, i на вiки вiчнi.

Люди: Амінь. Царю Небесний, Утішителю, Душе істини, що всюди єси і все наповняєш, Скарбе добра і жит­тя Подателю, прийди, і вселися в нас, і очисти нас від усякої скве­рни, і спаси, Милосердний, душі наші.
Бог Господь…

Диякон (на солеї): Бог Господь i з’явився нам; благословен, хто йде в iм’я Господнє.

Люди: Бог Господь i з’явився нам; благословен, хто йде в iм’я Господнє (повторюють чотири рази на голос тропаря, а диякон виголошує стихи)..

Стих 1: Прославляйте Господа, бо Вiн Милосердний, бо повiки ласка Його.

Стих 2: Обступили й оточили мене, я ж iменем Господнiм перемiг їх.

Стих 3: Не умру, а житиму i повiдатиму про дiла Господнi.

Стих 4: Камiнь, що занедбали будiвничi, став в основу вугла. Вiд Господа це сталося, i дивне воно в очах наших.
Тропарі (голос 6)

Як посеред учеників Твоїх прий­шов Ти, Спасе, мир даючи їм, прийди до нас і спаси нас.

Некнижних учеників Дух Твій Святий явив наставниками, Христе Боже, і багатовіщаною єдністю народів оману знищив, як Всесильний.

Слава… глас 8:

Благословенний Ти, Христе Боже наш, що премудрими рибалок явив. пославши їм Духа Святого, і ними уло­вив вселенну, Чоловіколюбче, слава Тобі.

І нині…

Заступнице християн усердная, молитвенице до Творця надійная, не по­гордуй молитвами грішників, але прий­ди швидше, як Благая, на поміч нам, що з вірою взиваємо до Тебе: поспіши на молитву й скоро прийди на благан­ня, бо Ти заступаєшся завжди за тих, що шанують Тебе, Богородице.

Диякон: Будьмо уважні.

Священик: Мир усім.

Читець: І духові твоєму.

Диякон: Премудрість, будьмо уважні.

Читець:

Прокимен, глас 4: Із уст дітей і немовлят вчинив єси хвалу.

Стих: Зрадіє серце моє у спасінні Твоєму.

Диякон: Премудрість.Станьмо побожно, вислухаємо Святе Євангеліє.

Священик: Мир усім.

Від Марка Святого Євангелія читання (зач. 44).

Сказав Господь: хто розведеться з жінкою своєю та ожениться на іншій, той перелюб чинить з нею. І якщо жінка розведеться з чоловіком своїм і вийде за іншого, перелюб чинить. Приносили до Нього дітей, що Він доторкнувся до них; ученики ж і допускали тих, що приносили. Побачивши те, Ісус обурився і сказав їм: дозволяйте дітям приходити до Мене і не забороняйте їм, бо таких є Царство Боже. Істинно кажу вам: хто не прийме Царства Божого, як дитина, той не ввійде в нього. І, обнявши їх, покладав рук на них і благословляв їх (Мк. 10,11-14).

Співці: Слава Тобі, Господи, слава Тобі.
Потрійна єктенія

Диякон: Помилуй нас, Боже, з великої милости Твоєї, молимось Тобi, вислухай i помилуй.

Люди: Господи, помилуй (тричi).

Диякон: Ще молимось за святішого отця нашого ……….[ім’я], Патріярха Київського і всієї України, і [високо]преосвященнішого владику нашого ………..[ім’я], [митрополита, архиєпископа] єпископа …………………………………………. [титул] i за все у Христi братство наше.

Люди: Господи, помилуй (тричi).

Диякон: Ще молимось за Боголюбиву i Богом бережену Україну нашу,  за уряд,  вiйсько i всю люднiсть її, за державнiсть, перемогу, спокiй,  здоров’я та спасiння їх, щоб Господь Бог допомагав їм у всьому та охороняв вiд усякого ворога i супротивника.

Люди: Господи, помилуй (тричi).

Диякон: Ще молимось Господу Богу нашо­му, щоб Він милостиво споглянув на дітей цих і послав в серця, в розум і уста їхні духа премудрості, розуміння й бла­гочестя і страх Свій, і просвітив їх світ­лом Свого Богопізнання, і подав їм силу і кріпость, щоб вони скоро прийняли і швидко засвоїли Божественний закон Його, настанови і все добре і корисне вчення; щоб збагачувались вони пре­мудрістю і розумом, і всіма добрими ді­лами на славу пресвятого Його імені, і щоб Він дарував їм здоров’я і довголіття для утвердження і слави Церкви Своєї, промовмо всі: Господи, вислухай і милостиво помилуй.

Співці: Господи, помилуй (12 разів).

Диякон: Ще молимось про милiсть,  життя, мир, здоров’я, спасiння, Боже завiтання, прощення i вiдпущення грiхiв рабiв Божих … (поминає iмена за здоров’я) i всiх парафiян святого Храму цього.

Люди: Господи, помилуй (тричi).

Диякон: Ще молимось за всю братію нашу і за всіх християн.

Люди: Господи, помилуй (тричi).

Священик: Вислухай нас, Боже, Спасителю наш, надіє всіх кінців землі і тих, що в морі далеко, і, Мислостивий, будь милостивим, Владико, до гріхів наших і помилуй нас.

Бо Ти милостивий і чоловіколюбець Бог єси, і Тобі славу віддаємо, Отцю, і Сину, і Святому Духові, нині, і повсякчас, і на віки вічні.

Люди: Амінь.

Диякон: Господу помолимось.

Співці: Господи, помилуй.

Священик з усякою побожністю читає молитву цю голосно:

Господи Боже і Творче наш, Ти образом Твоїм вшанував нас людей, навчив обраних Твоїх слухати вчення Твоє, відкрив премудрість дітям Ти Соломона і всіх, що шукають Твоєї премудрості, навчив; відкрий серця, розум і уста рабам Твоїм цим, щоб вони сприйняли силу закону Твого; і з успіхом пізнавали корисне вчення, що подається їм, на славу пресвятого імені Твого, на користь і утвердження святої Твоєї Церкви, і розуміли благу і довершену волю Твою. Визволи їх від усякого підступу ворожого, збережи їх у православній вірі, і у всякому благочесті та чистоті в усі дні життя їхнього, що вони досягли успіхів в розумінні і у виконанні заповідей Твоїх. Щоб, так навчені, прославляли пресвяте ім’я Твоє, були достоянням Царства Твого. Бо Ти Бог сильний в милості і Благий кріпості, і Тобі належить всяка слава, честь і поклоніння, нині, і повсякчас, і на віки віків.

Амінь.

Диякон: Премудрість.

Співці: Чеснішу від херувимів…

І священик творить звичайний відпуст. Священик благословляє дітей хрестом і промовляє:

Благословення Господнє на вас, Його благодаттю, і чоловіколюбством, завжди, нині, і повсякчас, і на віки віків.

Амінь.

Далі діти цілують святий хрест, а свя­щеник окроплює їх свяченою водою.

(Переглянуто 393 разів, 1 переглядів сьогодні)