DSC_0031-112 липня 2015 р. в Свято-Дмитрівському катехитично-пастирському центрі Харкова відбулася презентація другого видання монографії архієпископа Ігоря Ісіченка «Києво-Печерський патерик у літературному процесі кінця XVI — початку XVIII ст. на Україні». Вперше книга була видана 1990 р. В її основу лягла кандидатська дисертація владики Ігоря, захищена 1987 р. в Інституті літератури ім. Т.Г. Шевченка АН України. Книга вийшла друком у харківському науковому видавництві «Акта», відомому високим рівнем його поліграфічної продукції.

Вела презентацію Ольга Різниченко – титар Свято-Дмитрівського храму і ветеран Харківського літературного музею. Архиєпископ Ігор поділився спогадами про підготовку книги, з вдячністю пригадав свого наукового керівника Володимира Крекотня. На презентації з вітальним словом виступив єпископ Василь Тучапець, ЧСВВ, харківський екзарх УГКЦ. Враженнями про книгу поділилися студентка філологічного факультету Ксенія Підопригора, аспірантка Харківського національного університету імені В.Н. Каразіна Олена Руда і завідувач кафедри українознавства Української народної академії доц. Ігор Помазан. Вони відзначили: попри те, що книга була вперше опублікована 25 років тому, її наукове значення зберігається і нині. Оскільки ж перше видання давно стало раритетним, перевидання монографії стане в пригоді новому поколінню літературознавців і всіх, хто цікавиться історією української християнської культури.

Доц. Ігор Помазан сказав: Презентована сьогодні книжка є перевиданням монографії, що вийшла чверть століття тому, 1990 року, й стала дебютним повноформатним виданням молодого науковця, тоді ще Юрія Андрійовича Ісіченка, а нині Владики Ігоря.

У 1990 році значущість дослідження, присвяченого місцю Києво-Печерського Патерика в літературному процесі українського Бароко, важко переоцінити. Адже це був час, коли студії з української барокової літератури взагалі й студії над пам’ятками літератури релігійної зокрема у вітчизняному літературознавстві були ще поодинокими. Однак вага презентованого дослідження зумовлюється не тільки й не стільки його місцем в історії досліджень літератури українського Бароко, скільки його науковою вартістю, різновекторністю й цілісністю аналізу й окресленням імовірних напрямків для майбутніх досліджень літературного й історико-культурного феномену Києво-Печерського Патерика та специфіки доби Бароко в Україні в цілому.

Пропонованою читацькій увазі монографією вводиться в сучасний (актуальність цієї сучасності зберігається й дотепер, через 25 років після появи першого видання) літературознавчий контекст одне з найбільш масштабних і цікавих явищ давньої й барокової української літератури – Києво-Печерський Патерик.

Історії постання перших редакцій пам’ятки та її літературним джерелам присвячено перший розділ монографії. Зокрема автор звертається до аналізу ролі візантійської церковно-літературної традиції у формуванні тексту Патерика. Значну увагу приділено також дослідженню засвоєння й використання й певного переосмислення цієї традиції у процесі створення київського монастирського епосу, а згодом і перших редакцій Патерика – Арсеніївської та першої й другої Касіянівських редакцій.

Засвоєння, художня й світоглядна інтерпретація тексту пам’ятки літературою українського Бароко проаналізовано в другому розділі дослідження. Розглядаючи модифікацію та інтерпретацію середньовічного тексту Сильвестром Косовим, Йосипом Тризною, автор досліджує процес інтеграції Києво-Печерського Патерика до літературного простору українського Бароко. Саме у якості своєрідної довершеності такої інтеграції розглянуто Патерик Печерський 1661 року – певний культурно-літературний феномен уже своєї доби, який мав істотний вплив на сучасне й певною мірою майбутнє літературне оточення. Вплив цей проаналізовано на матеріалі «Книги житій святих» Димитрія Туптала, а також на матеріалі творів Іоаникія Ґалятовського, Лазаря Барановича та Антонія Радивиловського.

Третій розділ роботи присвячено художній мові барокових версій Києво-Печерського Патерика. Зокрема, істотну увагу приділено тому, як новочасний друкований спосіб існування тексту зумовлює зміни в його структурі порівняно із середньовічним текстом рукописного формату. Звертається автор також до набуття бароковими редакціями Патерика емблематичних властивостей, введенням до них таких компонентів емблеми, як гравюри, девізи, епіграми та прозові або поетичні коментарі. Значне місце відведено також дослідженню алегоризму як способу художнього мислення та організації агіографічного тексту в літературі Бароко. При цьому акцентується увага на антитетичному принципі взаємодії семантичних площин. У завершальній частині розділу проаналізовано, у який спосіб барокові редакції Патерика передають середньовічну образність засобами, притаманними саме бароковому художньому мисленню.

У четвертому розділі монографії розглянуто співвіднесення барокових редакцій Патерика із феноменом сарматської теорії – однієї з чільних складових барокового історичного й етичного менталітету. Автор одним з перших у вітчизняному літературознавстві звертається до визначення місця й ролі сарматизму у формуванні світогляду й літературних смаків доби Бароко.

Загалом же цінність монографії та актуальність її перевидання зумовлюються тим, що це перша й дотепер, здається, чи не єдина успішна спроба введення в широкий та дієвий науковий обіг одного з найбільш важливих зразків вітчизняної агіографічної прози, яким є Києво-Печерський Патерик. На теперішній час видано кілька перекладів тексту самої пам’ятки, а також з’явилися дослідження, присвячені тим чи іншим аспектам побутування Патерика в літературному й культурному процесі доби Бароко. На часі – репринтне видання самого барокового тексту.

Таким чином, маємо всі підстави говорити про актуальність перевидання монографії, яка дотепер залишаться найбільш повним і систематичним дослідженням Патерика в контексті літератури українського бароко і є добрим свідченням того, що справді вартісна наукова праця молодого дослідника залишається актуальною й через чверть століття, коли автор невдовзі відзначатиме 60-літній ювілей.

Книгу можна придбати в церковній крамниці Свято-Дмитрівського храму (Полтавський шлях 44 Харків), тел. 057 712 23 50. Ціна – 149 грн.

Передмова до монографії вміщена за адресою: https://sites.google.com/site/abpihorisichenko/articles/peredmova-do-monografiie-kievo-pecerskij-paterik

Фоторепортаж про презентацію вміщено за адресою: https://goo.gl/photos/w2sfcfdRfao5fkza6

(Переглянуто 269 разів, 1 переглядів сьогодні)