Інститут літератури імені Т. Г. Шевченка НАН України

Колеґія Патріярха Мстислава

Харківський літературний музей

346boris i gleb 14v

Міжнародна наукова конференція

«Святі Борис і Гліб у національній культурі та суспільній думці: 

Досвід 1000-річної присутности в українській історії»

16-17 жовтня 2015 р.

Свято-Дмитрівський катехитично-пастирський центр

Полтавський Шлях, 44

Харків

16 жовтня

9.30 – реєстрація учасників

10.00 – відкриття конференції

Початок пленарного засідання

Модератор – архиєпископ Ігор (Ісіченко), дискутант – член-кор. НАН України Микола Сулима

 • Леонід Володимирович Ушкалов, доктор філологічних наук, професор кафедри української та світової літератури Харківського національного педагогічного університету ім. Г. С. Сковороди

Образи Бориса і Гліба в театрі часів бароко

 • Володимир Мокрий, проф. д-р наук; керівник кафедри українознавства Факультету міжнародних і політичних студій Ягеллонського університету у Кракові

Святі князі Борис і Гліб як зразок християнських володарів у середньовічній Україні

 • Ясіновський Юрій Павлович, доктор мистецтвознавства, професор, завідувач кафедрою музичної медієвістики та україністики ЛНМА ім. М. Лисенка; виконавчий директор Інституту Літургійних Наук УКУ

Найдавніші літургічні книги Києва (середина ХІ ст.)

 • Корпанюк Микола Павлович, доктор філологічних наук, професор кафедри української літератури та методики викладання ім. О. М. Максимовича Переяслав-Хмельницького державного педагогічного університету імені Григорія Сковороди

Святі князі Борис і Гліб – воїни Христової віри

11.45 – Кава-брейк

12.00 – Секційне засідання

Модератор – д-р філолог. наук Юрій Пелешенко, дискутант – доц. Світлана Шуміло

 • Сліпушко Оксана Миколаївна, доктор філологічних наук, професор, завідувач кафедри історії української літератури і шевченкознавства КНУ імені Тараса Шевченка

Князі Борис і Гліб: концепт руської святості й національна місія

 • Матушек Олена Юріївна, доктор філологічних наук, професор кафедри історії української літератури Харківського національного університету імені В. Н. Каразіна

Образи святих Бориса і Гліба в проповідях Антонія Радивиловського

 • Білоус Петро Васильович, доктор філологічних наук, професор, професор кафедри українського літературознавства та компаративістики Житомирського державного університету імені Івана Франка

Символіка світла у житії «Съказание и страсть и похвала святюю мученику Бориса и Глћба»

 • Новик Ольга Петрівна, доктор філологічних наук, завідувач-професор кафедри української літератури та компаративістики Бердянського державного педагогічного університету

Літописний сюжет про Бориса і Гліба та «Страшний звір» Євгена Гребінки: трансформація мотиву братовбивства

14.00 – обід

15.00 – Секційне засідання

Модератор – проф. Петро Білоус, дискутант – доц. Ганна Павленко

 • Пелешенко Юрій Володимирович, доктор філологічних наук, провідний науковий співробітник Інституту літератури імені Т. Г. Шевченка НАН України

Відгомони оповідей про Бориса і Гліба в літературі Пізнього Середньовіччя

 • Cулима Микола Матвійович, доктор філологічних наук, професор, член-кореспондент НАН України, заступник директора з наукової роботи Інституту літератури ім. Т.Г.Шевченка НАН України

Образи святих Бориса і Гліба в українській поезії XVIIIXX століть

 • Архиєпископ Ігор (Ісіченко), доктор філологічних наук, професор кафедри історії української літератури Харківського національного університету імені В. Н. Каразіна

Сюжет про Бориса і Гліба в історичній ретроспективі письменства епохи Руїни

 • Борисенко Катерина Григорівна, кандидат філологічних наук, доцент, докторант кафедри української літератури, компаративістики і соціальних комунікацій Київського університету імені Бориса Грінченка

Житійні сюжети в богословсько-полемічних трактатах др. пол. XVIIXVIIIст.

 • Сулима Віра Іванівна, кандидат філологічних наук, старший науковий співробітник Інституту літератури ім. Т. Г. Шевченка НАН України

 

Твори про святих Бориса і Гліба в історіях української літератури (1887‑2014) 

18.00 вечеря

 

17 жовтня

11.00 – Секційне засідання

Модератор – проф. Леонід Ушкалов, дискутант – проф. Ольга Новик

 • Луцюк Микола Володимирович, кандидат філологічних наук, доцент, доцент кафедри української літератури, компаративістики і соціальних комунікацій Київського університету імені Бориса Грінченка

Вплив житія Бориса і Гліба на формування концепції ідеальної людини в українській літературі доби Середньовіччя 

 • Терещенко-Кайдан Лілія Володимирівна, кандидат мистецтвознавства, доцент, професор Національної академії керівних кадрів культури і мистецтв

Методика виявлення українських артефактів з масиву слов’янських рукописів за допомогою українських церковних свят та імен українських святих

 

 • Шуміло Світлана Михайлівна, кандидат філологічних наук, доцент кафедри української мови і літератури Чернігівського педагогічного університету імені Т.Г. Шевченка

Принцип уподібнення у службі та житіях Бориса та Гліба

 • Журавльова Світлана Сергіївна, кандидат філологічних наук, доцент кафедри української літератури та компаративістики Бердянського державного педагогічного університету

«Княжат росских недармо тот клейнот, Стефане, носиш…»: сарматська теорія родоводу в українській бароковій поезії

 • Джиджора Євген Володимирович, кандидат філологічних наук, доцент, докторант кафедри журналістики ОНУ ім. І. І. Мечникова

Хрестильні імена Бориса і Гліба як форма літературної символізації

13.00 – обід

14.00 – Секційне засідання

Модераторчлен-кор. НАН України Микола Сулима, дискутант – Євген Джиджора.

 • Федорак Назар Любомирович, кандидат філологічних наук, доцент кафедри української літератури ім. акад. М.Возняка Львівського національного університету імені Івана Франка

Мотиви борисо-глібського сюжету в Галицько-Волинському літописі

 • Левченко Наталія Микитівна, кандидат філологічних наук, доцент, доцент кафедри української та світової літератури ХНПУ ім. Г. Сковороди

Борисо-глібський сюжет у матриці біблійної герменевтики давньої української літератури

 • Моршна Надія Володимирівна, науковий співробітник відділу сучасних технологій та інновацій НаУКМА

 

Вшанування святих Бориса і Гліба в українській народній культурі XVIII-XIX ст.

 

 • Павленко Ганна Іванівна, кандидат філологічних наук, доцент кафедри літературознавства НаУКМА

 

Феномен чуда в «Сказанні про святих Бориса і Гліба»

 

 • Пелешенко Наталія Іванівна, старший викладач кафедри літературознавства НаУКМА

 

«Подвійне коло» Юрія Яновського крізь призму братовбивчого мотиву творів Борисоглібського циклу

 

 • Рибка Олена Петрівна, заступник директора з наукової роботи Національного літературно-меморіального музею Г. С.Сковороди

 

Близьке далеке: житія святих Бориса і Гліба в інтерпретації Ірини Калинець

(Переглянуто 310 разів, 1 переглядів сьогодні)