Протокол Другого Єпархіального Собору Харківсько-Полтавської єпархії УАПЦ

(м. Харків, 23 липня 1993 року)

Порядок денний:

1.    Про затвердження (відновлення) Статуту УАПЦ

2.    Про вибори правлячого архієрея та Єпархіяльної ради.

3.    Різне.

Ухвалили: затвердити порядок денний.

Слухали: 1. Про затвердження (відновлення) Статуту УАПЦ

Виступ архієпископа Харківського і Полтавського Ігоря.

Єпархіяльна нарада 2 грудня затвердила зміни, головним чином, другий пункт Статуту – статус єпархії. Керуватися в роботі традиціями соборноправності. Архиєрей обирається собором. Обов‘язки архієрея. Включаємо: умовою для висвяти священика є рекомендація парафії, іспит перед комісією і рекомендація духівника. Архієрей може відмовити у висвяті з причини, відомої тільки йому. Єпархіяльний собор скликається 1 раз на рік. З огляду на ситуацію на сході до участі в соборі запрошуються всі священики.

Єпархіяльна рада обирається на зборах із священиків і мирян. Єпархіяльна рада складається з 2-х чоловік. Єпархіяльна рада розглядає питання, що відносяться до життя єпархії. Єпархіяльна рада має право першого суду. Консисторія керує повсякденним життям церкви. В складних випадках питання розглядає патріярх. Монастир є церковна установа, де проживають чоловічі і жіночі громади. Духовні школи: вищі, спеціальні, діють на підставі Статуту УАПЦ.

Пропозиція: Кваша Г.В. запропонував утворити виробниче об‘єднання.

Запитання – Ведмеденко Г.О., секретар комісії по культурі Обласної Ради: чи передбачені санкції при порушенні Статуту?

Відповідь – владика Петро: якщо прийде влада, котра незаконно перереєструє Статут, то треба передбачити це. Ми, правлячі архиєреї, перереєстрували Статут під тиском. Перереєстрація сталася без відома єпархій. Треба було зібрати єпархіяльну раду і там домогтися згоди. У всій Церкві (УАПЦ) священики не перереєстровують статути. Крім тих, що хочуть перейти до УКП. На Галичині ми зробили збори в усіх деканатах, щоб визначити, що всі вони входять в юрисдикцію УАПЦ. Якщо священик це підписав, ми зібрали документи. А про тих, хто не з‘явився, подали дані в пресі. Громада тоді сама контролює приналежність своєї церкви до УАПЦ. Така ситуація склалася у Львівській області.

Пропозиція – владика Ігор пропонує:

1.Затвердити Статут.

2.Клопотати про реєстрацію Статуту і уневажнення незаконного рішення.

Ухвалили: «за» – одноголосно.

Владика Ігор: «Ми відновлюємо Харківсько-Полтавську єпархію УАПЦ».

Слухали: 2. Про вибори правлячого архієрея та Єпархіяльної ради.

Виступ владики Петра.

Ще за життя патріярха Мстислава ми, спілкуючись із ним, ставили таку пропозицію: у нас дуже мало вищих ієрархів, на яких можна покласти ведення всіх справ. 15.12.1992 року у Києві Філарет проводив архиєрейський собор без відома патріярха Мстислава. Перед нарадою я зайшов до патріярха. Він сказав, що у нього ніхто не брав благословення. Патріярх бажав зустрітися з архієреями. Прийшов тільки владика Михаїл Уманський, а інші зігнорували. Патріарх мав визначитися, на кого покласти обов‘язки керування Церквою. (Він хотів покласти ці обов‘язки на владику Андрія, але той не з‘явився). Тимчасово патріарх доручив керувати Церквою владиці Петру (Івано-Франківськ). За цей період тільки один раз з‘явився владика Спиридон для того, щоб його прийняли до УАПЦ. Він отримав благословення патріарха Мстислава, клявся, що буде вірним Церкві, але того ж тижня він «продав» Церкву, заявивши в інтерв‘ю, що УАПЦ «безперспективна». Архиєрейський собор під керівництвом Філарета обрав патріярха Мстислава «почесним патріярхом». Патріарх казав, що висвячуючи нових архиєреїв, ми розбудовуємо Церкву. Також і о. Володимир Ярема разом із братством пропонували нові кандидатури: о. Феоктист (Тернопіль) та ієромонах Ігор із Харкова – висока освіченість і духовність. Патріярх хотів сам висвячувати владику Ігоря, мали поїхати в Америку, але, зважуючи на великі витрати, вирішили висвячувати в Західній Європі. Владики Костянтин і Антоній сказали, що було благословення на висвяту в Європі. Смерть патріярха не дала цього зробити. Висвятили нових єпископів у себе: владика Ігор – Харківсько-Полтавська єпархія, владика Феоктист – Луцько-Волинська єпархія. На Волині ведуть збурю вальну роботу депутати Червоній та Гудима. Депутат Гудима зібрав озброєних людей і сказав, щоб «ішли забирати церкву у москалів», а не ту церкву, яка належить по закону. Багато священиків на Волині зайняли очікувальну позицію. Але свідомість мирян часто вища, ніж у багатьох священиків. Ми можемо самі висвячувати.  Згідно церковних канонів, волі єпископату і благословення патріарха Мстислава, ми вибрали достойні кандидатури. Владика Ігор буде тою людиною, на яку можна покласти всі справи Харківсько-Полтавської єпархії.

Ухвалили: затвердити кандидатуру владики Ігоря – «за» – одноголосно.

Звернення владики Ігоря: Я вважатиму себе правомочним після підтвердження і підтримки громадою. Це велика і дуже складна єпархія. Але є віра, енергія. Віра дозволить нам здійснить справу духовного відродження на сході України. Головне – готуватися до відповідальної роботи, незважаючи на перешкоди. Єпископат засуджує той вчинок, коли в Києві заблокували вхід кардиналу Любачивському. А в Луцьку не пускали до храму владику Феоктиста. На сьогодні ми поєднані іменем патріярха Мстислава. Ми вистояли і утвердилися. Тепер треба активно, власними силами розбудовувати Церкву, не чекати допомоги. Нам треба висвячувати своїх священиків.

Пропозиція: обрати Єпархіальну Раду у складі 4 чоловік – двох священиків і двох мирян.

Запропоновано: о.Віктор Маринчак, о.Валентин, М.І.Бурий, о.Микола Храпач, Р.М.Кульчинська, Н.Г.Немировська.

Ухвалили: обрати Єпархіальну раду у складі: о. Микола Храпач, ієромонах Валентин, Р.М. Кульчинська, М.І.Бурий – «за» – одноголосно.

Владика Ігор: У зв‘язку з відновленням Харківсько-Полтавської єпархії УАПЦ для забезпечення релігійних потреб її вірних направити заяву до Харківської обласної адміністрації з вимогою про термінове повернення кафедрального Успенського собору та єпархіального управління.

Ухвалили: «за» – одноголосно.

Слухали: 3. Різне.

-Суркова В.А. – про повернення святинь з Миколаївського собору м. Харкова, які були передані до Києво-Печерської Лаври.

Доручити членам єпархіяльної ради звернутися до Києво-Печерської Лаври з вимогою повернути святині Миколаївського собору Харківсько-Полтавській єпархії.

-Голова КУНу В. Бондар: вітання від греко-католицької громади. Ситуація в Харкові – дорога до єдиної Української Церкви, до єдиного Престолу Божого.

-Спілка офіцерів, підполковник Кубах М.Ф.: Вітання Харківсько-Полтавській єпархії. Висновок: треба зберегти державу і порозумітися всім – УАПЦ, УГКЦ та УПЦ-КП, прикро за депутатів Гудиму та Червонія.

-о. Микола Храпач: На Полтавщині 11 церков, 7 із них підтримують УАПЦ. Успенська громада не перереєструвала свій статут. Ми повинні розуміти ситуацію, не забувати заповіт патріярха Мстислава. Об‘єднання має бути тільки на засадах УАПЦ. Ми повинні на Собор прийти підготовлені, на рівних, іншого шляху нема. В Церкві важкий стан, сил мало, але сподіваємось на краще.

-Голова Полтавського братства Самійленко Ю.О. : Патріярх Мстислав – великий українець. Ми повинні вшанувати його пам‘ять. Передати його квартиру під музей Скрипників – Петлюр; започаткувати бібліотеку братства; продовжити видавничу діяльність. Розпочати будівництво центру сакрального іконопису, тому що писанням ікон займаються люди, далекі від віри і від українства.

-Ярослав Гладкий (ХСС): Скерувати християнське, політичне життя Східної України. Тут люди прагнуть віри. Ми повинні йти до людей, створювати громади. Треба, щоб владики своїм авторитетом піднімали народ. Люди зацікавлені в створенні громад УАПЦ. Одна відправа може сколихнути весь район. Треба, щоб із Львова випускники семінарій їхали сюди.

-Владика Ігор: Звернутися до Львівської консисторії направляти своїх кандидатів на схід України.

-Владика Петро: як довго ще наші священики будуть страждати, коли будуть повернуті Успенський собор, Дмитрівська церква?

-Відповідь – п.Анатолій Пазич: 1.Щодо Успенського собору: зал органної музики не передається віруючим в користування. 2. Свято-Дмитрівська церква – проблеми з трудовим колективом, вирішує представник президента.

-Саєнко В., представник по справам релігії: Єпархії УАПЦ було передано приміщення в безкоштовне користування з балансу райвиконкому. Після з‘єднання церков не було офіційного документу, заяви, як буде, будемо робити.

-Представниця полтавського братства: ми просимо звернути увагу на наше молоде покоління, на наших дітей, сиріт. Священики повинні допомагати виховувати їх у вірі, надії, любові. В кожній школі зробити уроки релігії, бо кругом навала сект, котрі гублять наших дітей.

Пропозиція о. Миколи Храпача: рішення Собору направити голові міськвиконкому Полтави та представнику президента по Полтавській області.

-Ведмеденко Г.О. : привітав владику Ігоря з обранням та відновленням Харківсько-Полтавської єпархії.

-Владика Ігор: Комісія з питань релігії ще минулого року прийняла рішення про передання Успенського собору. – Указ президента від 04.03.1093р.

-Звернення козаків про повернення Покровського монастиря.

-Про використання засобів масової інформації для місійної роботи: Немировсьва Н.Г.

Відповідь: – Владика Ігор. Для реклами потрібні кошти. Навіть «Слобідський край» не дає інформації про УАПЦ. Бо то комерційна газета. Потрібні щотижневі телепередачі. Є пропозиція спільних актів з іншими християнськими конфесіями. Була пропозиція зібрати представників освіти і обговорити, але відповіді нема.

-Соколенко М., Мерефа: про Покровську церкву – у СК була стаття про те, що Покровський собор буде розписано під Рублева.

Відповідь: Владика Ігор: з цього приводу треба звертатися до держадміністрації.

Оголошення: До передачі Дмитрівської церкви відправи будуть проходити у приміщення РУХу за адресою: м.Харків, вул. Сумська 43.

Голова зборів:                                                                             Ігор, єпископ Харківський і Полтавський
Секретарі:                                                                                    Людмила Зозуля, Олександра Ковальова
(Переглянуто 113 разів, 1 переглядів сьогодні)