ПРОТОКОЛ ХІІ єпархіяльного собору Харківсько-Полтавської єпархії Української Автокефальної Православної Церкви з дня 29 березня (11 квітня) р.Б. .2003
Присутні: 51 чоловік.
Голова: архиєпископ Харківський і Полтавський Ігор.
Секретар: прот. Віталій Зубак.

ПОРЯДОК ДЕННИЙ:
1. Проблеми церковно-державних стосунків на Сході України.
Слухали:
Виступ голови Харківського обласного управління в справах релігій Віктора Левчука.
Зараз в області зареєстровано релігійних організацій трохи бі льше 700 – в Україні понад 29 тис. Відсоток віруючих у Харківській обл. за останній рік здійнявся з 47 до 50. Непроблемних споруд, які можна зараз передати громадам, немає. А проблемні пов’язані з коштами. 5 об’єктів. Успенський собор – від 40 до 50 млн. гривень. Проблема повернення церковного майна, будівель, що належали Церкві. Зараз зайняті. Немає закону,  який би нормативно пояснював порядок повернення споруд. Є указ президента, але немає його юридичного забезпечення. Повернена – колишня синагога на чеботарській (800 тис. грн.). У травні буде засідання міжвідомчої комісії при Кабінеті Міністрів. Останні роки – бл. 10% за рік в області зростання релігійних організацій.
Загострилося питання на Сході у зв’язку з війною в Іраку. Ми – не Донецьк, не Крим. Але з 6 мусульманських громад є одна проблемна. Вона зорієнтована на Кавказ.
Почалися президентські перегони, а разом з тим і спроби втягти до них релігійні організації. Позиція області – щоб релігійне середовище не стало полем релігійних дискусій. Сьогодні йде обговорення поправок до Конституції. В ст.35 чітко сформульовані стосунки держави й Церкви. Релігійне середовище не повинна бути зупинена. На рівні місцевої влади не повинні гальмувати цього. Релігійні споруди часто знаходяться на балансі місцевої влади. Чи може обласна адміністрація видавати розпорядження про передачу споруд, які є на місцевому балансі. Чотири роки не вносяться зміни до Закону про свободу совісті та релігійні організації. Україна внаслідок цього стає відстойником для нетрадиційних релігійних організацій.
Відповів на питання про передачу Успенського собору, про міжконфесійні стосунки. Немає можливостей транслювати на телебаченні. МП, три закордонні місії (одна з них невідома управлінню релігії, але програми йдуть). Потрібні кошти. Аналізується преса і телебачення. Даються листи керівникам обласних управлінь.
Юрій Потикун зачитав документи ХНС про конституційну реформу в Україні.
Інформація архиєпископа Ігоря про звіт Бюро демократії, прав людини та праці при Державному департаменті США.
Ухвала 1. Проблеми державно-церковних стосунків на Сході України та шляхи їхнього розв’язання.
Громади Харківсько-Полтавської єпархії УАПЦ продовжують відчувати дискримінацію з боку місцевих чиновників.
Полтавська муніципільна влада, надаючи істотну допомогу в будівництві храмів Московського Патріярхату, накладає непосильні податки на земельну ділянку Свято-Юріївської парафії УАПЦ. Краснокутська районна державна адміністрація відмовляється повернути Петропавлівській парафії УАПЦ недоруйновані церковні споруди, що використовуються не за призначенням. Понад два роки тривала реєстрація статуту Свято-Катерининської парафії с. Катеринівка в Харківському обласному управлінні в справах релігій.
Звіт Бюро демократії, прав людини та праці при Державному департаменті США засвідчує, що правозахисні рухи недостатньо поінформовані про розмаїті форми релігійної дискримінації в Україні. У звіті не враховано форм здійснення адміністративного тиску на релігійні організації в Україні, втручання у внутрішнє життя Церков, особливо відчуте УАПЦ у зв’язку з опором влади визнанню Блаженнішого митрополита Константина главою УАПЦ і в Україні, як у цілому світі.
Єпархіяльний собор ухвалює:
1. Єпархіяльній консисторії звернутися до правозахисних організацій з проханням надати юридичну допомогу в захисті громадянських прав віруючих Харківсько-Полтавської єпархії УАПЦ.
2. Застерегти церковні громади від спроб втягти їх у передвиборчу кампанію й використати релігійні організації для аґітації за того чи іншого кандидата.
3. У випадку виявлення порушень чинного законодавства й пропаганди міжрелігійної ворожнечі рекомендувати церковним громадам звертатися до обласних управлінь у справах релігій.
4. Інформувати  Бюро демократії, прав людини та праці при Державному департаменті США про перешкоди в здійсненні апостольського служіння священнослужителями й громадами УАПЦ, що перебувають під омофором Блаженнішого митрополита Константина.
2. Напрямки активізації парафіяльного життя
Слухали:
Доповідь о. Олега Козуба про парафіяльний правильник.
Повідомлення про життя парафій (настоятелі та представники громад).
Ухвала 2. Надання канонічної правосильности парафіяльному правильнику
Освячений єпархіяльний собор Харківсько-Полтавської єпархії Української Автокефальної Православної Церкви, що проходить у Богом береженому місті Харкові,
Заслухавши й обговоривши пропозиції священиків Олега Кучера й Олега Козуба щодо налагодження ритмічного, відповідного церковним канонам життя парафій Харківсько-Полтавської єпархії УАПЦ:
Прийняти проект парафіяльного правильника за основу як доповнення до парафіяльного статуту, що має рекомендаційний характер.
Доручити о. Олегові Кучеру й о. Олегові Козубу доопрацювати правильник, врахувавши висловлені  зауваження.
Уповноважити єпархіяльну раду затвердити парафіяльний правильник до 1 липня 2003 р.
Просити високопреосвященного архиєпископа Ігоря благословити парафіяльний правильник для вжитку на канонічній території Харківсько-Полтавської єпархії Української Автокефальної Православної Церкви.
3. Канонічне забезпечення життя Харківсько-Полтавської єпархії УАПЦ
Слухали:
Доповідь прот. Віталія Зубака про проект статуту Харківсько-Полтавської єпархії УАПЦ.
Інформація архиєпископа Ігоря і його послання “Архиєрей Єдиної Соборної Христової Церкви”.
Ухвала 3. Канонічний статус Харківсько-Полтавської єпархії УАПЦ
Освячений єпархіяльний собор Харківсько-Полтавської єпархії Української Автокефальної Православної Церкви, що проходить у Богом береженому місті Харкові, визнаючи правною основою для входження Харківсько-Полтавської єпархії до складу Української Автокефальної Православною Церкви нараду 27 липня 1942 р., єдиним канонічним главою УАПЦ блаженнішого митрополита Константина як спадкоємця митрополита УАПЦ Полікарпа, визнаного за предстоятеля 1942 р. високопреосвященнішим митрополитом Феофілом.
Ухвалою ч. 1 Х єпархіяльного собору Харківсько-Полтавської єпархії Української Автокефальної Православної Церкви 2001 р. “Канонічні засади єпархіяльного життя в період становлення єдиної Помісної Церкви” було визначено, що “до правного проголошення Єдиної Помісної Української Православної Церкви й надання їй Церквою-Матір’ю автокефалії з визначенням власної канонічної території Україна продовжує лишатися канонічною територією Вселенської Константинопольської Патріярхії. Вищою канонічною владою протягом перехідного періоду визнається Його Всесвятість Вселенський Патріярх та повноважний  представник Його Всесвятости, що ним тепер є Блаженніший митрополит Константин”.
Ухвала ч. 3 ХІ єпархіяльного собору 2002 р. “Стосунки Харківсько-Полтавської єпархії з іншими єпархіями УАПЦ” констатувала, що “у період становлення єдиної Помісної Церкви в Україні стосунки між єпархіями і єпископами УАПЦ ми розглядаємо як координаційно-узгоджувальні. Для запобігання розколові справи загальноцерковного значення мають вирішуватися соборно з благословення Блаженнішого митрополита Константина з дотриманням принципу консенсусу”.
На жаль, практика міжєпархіяльних контактів протягом 2000-2003 рр. засвідчила неготовність предстоятеля УАПЦ та більшості єпархіяльних архиєреїв прийняти таку форму стосунків. Статут УАПЦ і вимоги православного канонічного права в цілому неодноразово були знехтувані. Це істотно шкодить розвиткові Церкви і руйнує суспільну довіру до неї.
Тому Харківсько-Полтавська єпархія УАПЦ вважає за необхідне для більш повного здійснення нею своєї місії схвалити “Статут Харківсько-Полтавської єпархії Української Автокефальної Православної Церкви” і керуватися ним у своїй діяльності.
Реалізуючи надані державним законодавством України можливості, єпархіяльний собор доручає високопреосвященнішому архиєпископу Ігорю подати статут на реєстрацію до Державного комітету України в справах релігій.
У зв’язку з тим, що при реєстрації статуту консисторії Харківсько-Полтавської єпархії УАПЦ 1995 р. було допущено самовільні виправлення працівників Держкомрелігій України та з огляду на зміни, внесені до статуту УАПЦ 2000 р., ХІІ єпархіяльний собор ухвалює
внести до статуту консисторії Харківсько-Полтавської єпархії УАПЦ такі зміни:
1. Пункт 1.2. викласти в такій редакції: “Консисторія керується в своїй діяльності наукою Святого Євангелія, православними догмами і канонами, статутом Харківсько-Полтавської єпархії УАПЦ, указами єпархіяльного архиєрея Харківсько-Полтавської єпархії УАПЦ, чинним законодавством України”.
2. Пункт 2.5. викласти у такій редакції: “Зміни і доповнення до цього статуту реєструються у тому ж порядку, що і сам статут”.
3. Пункт 2.6. скасовується.
4. Пункт 4.1. викласти у такій редакції: “Консисторія як релігійний центр Харківсько-Полтавської єпархії УАПЦ створюється указом правлячого архиєрея”.
5. Пункт 4.3. викласти у такій редакції: “Правлячий архиєрей канонічно перебирає владу в Харківсько-Полтавській єпархії УАПЦ після його хіротонії та прилюдного оголошення про інтронізацію спеціяльним посланням”.
6. У пункті 4.8. слова “статутом УАПЦ” замінити словами “статутом Харківсько-Полтавської єпархії УАПЦ”.
7. Пункт 5.9. вилучається.
8. Пункт 5.10. вилучається.
4. Обрання Єпархіяльної Ради Харківсько-Полтавської єпархії Української Автокефальної Православної Церкви

Ухвала 4. Обрання Єпархіяльної Ради
Освячений єпархіяльний собор Харківсько-Полтавської єпархії Української Автокефальної Православної Церкви, що проходить у Богом береженому місті Харкові, ухвалює:
Згідно зі статутом Харківсько-Полтавської єпархії Української Автокефальної Православної Церкви обрати до складу Єпархіяльної Ради:
1. Архиєпископа Харківського і Полтавського Ігоря.
2. Митр. прот. Віктора Маринчака (м. Харків).
3. Священика Ігоря Литвина (м. Полтава).
4. Віктора Кібкала  (смт. Краснокутськ Харківської обл.).
5. Анатолія Кузовеніна (м. Сватове Луганської обл.).
Єпархіяльний Собор звертає увагу Єпархіяльної Ради на необхідність проведення її реґулярних засідань не рідше як раз на квартал.
5. Обрання Єпархіяльної Ревізійної Комісії Харківсько-Полтавської єпархії Української Автокефальної Православної Церкви

Ухвала 5. Обрання єпархіяльної ревізійної комісії
Згідно зі статутом Української Автокефальної Православної Церкви до складу Єпархіяльної Ревізійної Комісії обираються:
1. Марія Луговенко.
2. Олександра Петренко.
3. Неля Фурсова.
Благословляється Єпархіяльній Ревізійній Комісії підготувати для церковних громад і єпархіяльних установ інструкції з ведення фінансової документації.
6. Р ізне
Привітання Львівського крайового братства апостола Андрія Первозваного (о. Йосип Богдан).

(Переглянуто 44 разів, 1 переглядів сьогодні)