Монографія п. Алісії Новак присвячена темі, неймовірно важливій для сучасної україністики в її найширшому інтердисциплінарному вимірі. Адже йдеться про одну з ключових проблем у перспективі формування модерної релігійної ідентичності українців – проходження Київською Церквою епохи еклезіологічної віднови, що може розглядатися в контексті того сектору великої християнської Реформи, котру донедавна воліли називати Контрреформацією.

Скромно вибачаючись за обмеженість джерел, авторка насправді накопичила дуже об’ємний і фактично вичерпний за своєю репрезентативністю матеріал. Його огляд у першому розділі «Про джерела навчання для священиків» охоплює і рубрики літургійних книг, і уставні, патристичні, навчальні, проповідницькі тексти, і цілу низку інших джерельних творів, що дозволяють реконструювати динаміку тогочасних пошуків синтезу автохтонної церковної традиції та нових тенденцій пасторального богослов’я, котрі сформувалися в університетському середовищі Заходу.

Дуже детально аналізуються відомості про спосіб приготування до священичої та єпископської хіротонії, вимоги щодо кандидатів до рукоположення. При цьому авторка виявляє тонке відчуття особливостей церковного життя в Речі Посполитій ранньомодерної доби, коли доводилося мати справу і з реліктами середньовічних звичаїв «подавання церковних дібр», і з відвертими або ж прихованими корупційними стосунками в середовищі клиру.

Надзвичайно цікавою виглядає реконструкція трансформації уставних вимог із «Типікону» та богослужбових рубрик у «Служебниках» у більш-менш організовану систему «Навчальних відомостей, як належить священикові відправу чинити в церкві святій».

Дослідження п. Алісії Новак є істотним внеском у вивчення структуротворчих чинників української культури епохи Бароко, конфесійна природа яких не заважала широкомасштабному впливу на різні сторони національного буття з огляду на унікальну роль у ньому християнського клиру – як з’єднаного, так і не з’єднаного з апостольським престолом.

Книгу можна придбати у видавництві «scriptum» за адресою: https://www.wydawnictwoscriptum.pl/priesthood-in-the-teachings-for-the-clergy-p-230.html

(Переглянуто 178 разів, 1 переглядів сьогодні)