У зв’язку з 60-річним ювілеєм архиєпископа Ігоря Ісіченка, професора Харківського національного університету імені В.Н. Каразіна, доктора філологічних наук, відомого дослідника української давньої та ранньомодерної літератури, група його друзів і учнів упорядкувала збірник наукових статей на пошану ювіляра. Упорядкувала збірник проф. Олена Матушек. Збірник під назвою «Слово. Символ. Ритуал» виходить сьогодні в харківському науковому видавництві «Акта». До його складу ввійшли статті проф. Петра Білоуса «Середньовічний ритуал  у літературі  Київської Русі», д-ра Юрія Пелешенка «Соціокультурні чинники зародження елементів громадянського суспільства в Україні (друга половина ХIV – перша половина XVI ст)», доц. Назара Федорака «Концепція «першоначальної» української літератури та її метафізичні засади», доц. Світлани Шумило «Парадокс як художній засіб у стилі плетення словес (на прикладі Житія Сергія Радонезького)», доц. Ганни Павленко «Засоби переконання в посланнях Івана Вишенського (на матеріалі Поради)», канд. філол. наук Тетяни Трофименко «Прозові частини Перла Многоцінного Кирила Транквіліона Ставровецького: авторська інтерпретація християнської есхатології», проф. Олени Матушек «Куп’ятицька ікона Богородиці в українській літературі другої половини XVII століття», проф. Ольги Новик «Образ корабля у проповідях українських барокових письменників», доц. Світлани Журавльової «Пристрасна аргументація: про ампліфікацію в українській панегіричній поезії доби Бароко», доц. Ігоря Помазана «Українські історичні поезії доби Івана Мазепи: претензії непересічної особистості на суспільне лідерство», доц. Вікторії Циганенко «Образ смерті в творчості Климентія Зиновієва», доц. Лариси Литвин «Мандрівка в світі цьому грішного Йоасафа, ігумена Мгарського: метафора духовної мандрівки Йоасафа Горленка», проф. Ігоря Набитовича «Розмова Великоросії та Малоросії Семена Дівовича як політико-правовий та культурний феномен: обґрунтування автономії Гетьманщини-України та її суверенних прав», проф. Леоніда Ушкалова «Symbola et emblemata selecta у творчості Григорія Сковороди», проф. Олександра Борзенка «Григорій Квітка і проблема дамського смаку», канд. філолог. наук Мирослава Трофимука «Книги буття українського народу Миколи Костомарова», старшого викладача НаУКМА Наталі Пелешенко «Бароко в типологічних концепціях І-ї половини ХХ ст.: Д. Чижевський і В.Петров (Домонтович)». До книги включена бібліографія праць архиєпископа Ігоря Ісіченка за 1978-2015 рр.

Книгу можна придбати в церковній крамниці Свято-Дмитрівського храму м. Харкова (Полтавський шлях 44), у книгарні «Наукова думка» (вул. Грушевського 2 Київ), а також безпосередньо у видавництві «Акта».

(Переглянуто 264 разів, 1 переглядів сьогодні)