Θεοτόκου-Διονυσίου

Виголошена архиєпископом Ігорем (Ісіченком) 21 вересня 2019 року Дорогі брати і сестри! Тиждень тому ми відзначали початок церковного року. Бо в традиції Східної Церкви зберігається давній візантійський звичай починати рік з 1 вересня. Коли ж...

Hands folded in prayer over open russian Holy Bible on black background

Виголошена архиєпископом Ігорем (Ісіченком) 29 вересня 2019 року Дорогі брати і сестри! Сьогодні є добра нагода замислитися над тим, що є серцем християнської віри. Христос, відповідаючи на підступне питання книжника (Мт. 22: 34-40), не говорить...

Весілля

Виголошена архиєпископом Ігорем (Ісіченком) 22 вересня 2019 року Дорогі брати і сестри! Сьогоднішній дощовий ранок, такий холодний після теплого вересня, нагадує нам, що настала осінь. Ніби навмисно на цей час Церква пропонує нам послухати притчу...

6-1-600

Відеозапис проповіді архиєпископа Ігоря (Ісіченка) на Усікновення голови Іоана Хрестителя, виголошеної 11 вересня 2020 р. в Свято-Дмитрівському храмі м. Харкова (Полтавський шлях 44). Також є можливість прослухати аудіозапис проповіді (у форматі FM Radio , для...

Іоан-Предтеча

Виголошена архиєпископом Ігорем (Ісіченком) 11 вересня 2019 року Дорогі брати і сестри! Скільки б ми не досліджували, чому саме в цей день — один з останніх днів церковного року, 29 серпня за старим календарем, —...

vignerons-homicides-1

Відеозапис проповіді архиєпископа Ігоря (Ісіченка) на неділю 13-ту по П’ятдесятниці (про злочинних виноградарів), виголошеної 6 вересня 2020 р. в Свято-Дмитрівському храмі м. Харкова (Полтавський шлях 44). Також є можливість прослухати аудіозапис проповіді (у форматі FM...